Kāpēc ziedot elektroniski?

Pateicoties Jūsu labvēlībai, kopā jau ir saziedoti

19.841,00€

Sirsnīgs paldies!

1
PROJEKTI SABIEDRĪBAS GARĪGAJAI IZGLĪTOŠANAI
1
Projekti Baznīcas atbalstam
1
Aktuālie projekti
1
Noslēgtie projekti

Projekti Latvijas garīgajai atdzimšanai

Ziedojums tiks novirzīts paredzētajam mērķim

Drošs ziedojums un konfidencialitāte