Kā jebkurai organizācijai, arī Baznīcai regulāri ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi. Tomēr, tā kā baznīcas darbību lielākoties nodrošina ziedojumi, kas lielākoties tiek novirzīti baznīcas un tās iekšējo struktūru pamatvajadzību apmierināšanai, juridisko pakalpojumu izmaksu segšanai finansējums ilgi nav ticis atvēlēts. Tā rezultātā baznīca saņem juridiskos pakalpojumus, ko ir ar mieru sniegt katoļticīgi juristi – kā ziedojumu baznīcai, un baznīca vienmēr ir pateicīga par saņemto juridisko atbalstu, kas tiek sniegts brīvprātīgi.

Tomēr, lai cik labas gribas cilvēks būtu jurists, kurš baznīcas labā darbojas brīvprātīgi, ikviens profesionālis un ikviens sava amata pratējs ir pelnījis pienācīgu atlīdzību par savu darbu. Turklāt, par pienācīgu darba apmaksu Baznīcai būtu iespēja nodibināt sadarbības attiecības ar pastāvīgiem juristiem, kas novērstu brīvprātīgi strādājošo juristu izdegšanu un Baznīcai piesaistīto speciālistu rotāciju.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta juridiskās palīdzības iegūšanai, vienlaikus sniedzot sadarbības speciālistiem iespēju saņemt atlīdzību, ko tie pelnījuši.

Ar jūsu sniegto atbalstu Baznīca saņems kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus un to sniedzēji tiks pienācīgi atalgoti.

Juridiskais atbalsts baznīcai

Projekta atskaite

623€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem

Kā jebkurai organizācijai, arī Baznīcai regulāri ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi. Tomēr, tā kā baznīcas darbību lielākoties nodrošina ziedojumi, kas lielākoties tiek novirzīti baznīcas un tās iekšējo struktūru pamatvajadzību apmierināšanai, juridisko pakalpojumu izmaksu segšanai finansējums ilgi nav ticis atvēlēts. Tā rezultātā baznīca saņem juridiskos pakalpojumus, ko ir ar mieru sniegt katoļticīgi juristi – kā ziedojumu baznīcai, un baznīca vienmēr ir pateicīga par saņemto juridisko atbalstu, kas tiek sniegts brīvprātīgi.

Tomēr, lai cik labas gribas cilvēks būtu jurists, kurš baznīcas labā darbojas brīvprātīgi, ikviens profesionālis un ikviens sava amata pratējs ir pelnījis pienācīgu atlīdzību par savu darbu. Turklāt, par pienācīgu darba apmaksu Baznīcai būtu iespēja nodibināt sadarbības attiecības ar pastāvīgiem juristiem, kas novērstu brīvprātīgi strādājošo juristu izdegšanu un Baznīcai piesaistīto speciālistu rotāciju.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta juridiskās palīdzības iegūšanai, vienlaikus sniedzot sadarbības speciālistiem iespēju saņemt atlīdzību, ko tie pelnījuši.

Ar jūsu sniegto atbalstu Baznīca saņems kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus un to sniedzēji tiks pienācīgi atalgoti.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€