Atbalsts katoļu organizācijām un apvienībām

Noslēgtie projekti

Grāmatas “Bērna reliģiskais potenciāls” izdošana latviešu valodā

610€ no 5,000€
25 Ziedojumi

Projekta atskaite

Grāmatas “Bērna reliģiskais potenciāls” izdošana latviešu valodā

610€ no 5,000€ savāktajiem līdzekļiem

Kā runāt ar saviem divus, trīs vai piecus gadus vecajiem bērniem par Dievu? Ko viņiem stāstīt, ar ko pagaidīt? Kad ir īstais laiks sākt mācīt lūgšanu? Kā ieinteresēt mazu bērnu par Svēto Misi? Šādi jautājumi nereti nāk prātā bērnu vecākiem, bet atbildes nerodas ļoti viegli.

Pieaugušajiem parasti šķiet, ka trīsgadnieki vēl ir par mazu, lai viņus ievadītu ticības dzīvē ar katehēzes palīdzību. Izrādās, ir tieši pretēji. Trīs gadi ir īstais un labākais laiks, lai palīdzētu bērnam sākt veidot personiskas attiecības ar Dievu. Labā Gana katehēze atklāj, ka mazam bērnam piemīt liels reliģiskais potenciāls, viņam piemīt sava, vārdos neaprakstāma, zināšana par Dievu.

Daudzi pazīst Marijas Montesori vārdu un ir dzirdējuši, ka viņa veltīja visu savu dzīvi, lai izzinātu veidus, kā strādāt ar bērniem, un palīdzētu viņiem pilnvērtīgi attīstīties. Viņa atklāja bērnu sensitīvos periodus. Taču krietni mazāk ir to, kas zina, ka tieši Marija Montesori izveidoja pirmo ātriju (īpaši piemērota vide) bērnu reliģiskajām nodarbībām, jo bija sapratusi, ka viņas pedagoģiskās metodes galējais un augstākais mērķis ir bērnu reliģiskā izglītība.

Vēlāk Svēto Rakstu pētniece Sofija Kavaleti sadarbībā ar Montesori pedagoģi Džannu Gobi, turpinot izmantot M. Montesori pieredzi, izveidoja Labā Gana katehēzes metodi. Šobrīd Labā Gana katehēze ir pārstāvēta visos pasaules kontinentos, kopumā tā darbojas jau aptuveni 68. gadus, Latvijā kopš – 2012.gada, pašlaik katehēze notiek 12 draudzes, kurās notiek

Labā Gana katehēze, un vēl vairākas, kurās katehēti ir to apguvuši un izmanto tās materiālus Svētdienas skolā.

Savas atziņas un novērojumus S. Kavaleti aprakstīja grāmatā “Bērna reliģiskais potenciāls” (“Il potenziale religioso del bambino”), kuru noteikti ir vērts izlasīt ne tikai Labā Gana katehētiem, bet arī visiem mazu bērnu vecākiem. Viņa sāk ar to, ka ar daudziem piemēriem no dzīves pamato, cik ļoti mazam bērnam ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, secinot, ka: “Bērns nevēršas pie Dieva, lai ar to meklētu kaut kādu kompensāciju, bet gan dziļas nepieciešamības, kas ierakstīta bērna dabā, vadīts.”

Labā Gana katehētiem šī grāmata ir ļoti nozīmīga un ir kā pamatliteratūra gan apmācībās, gan tālākajā darbā ar bērniem. Biedrība “Labā Gana katehēze” ir saņēmusi grāmatas autortiesību turētājas, itāļu izdevniecības “Citta Nuova Editrice,” atļauju grāmatas tulkošanai un izdošanai latviešu valodā. Tulkojumu no itāļu valodas ir piekritis veikt priesteris Juris Zarāns. Tā kā jau 2023.gada vasarā Latvijā atkal notiks Labā Gana katehētu 1. un 3.apmācību līmeņa kursi – rekolekcijas, biedrībai ir mērķis šo grāmatu izdot līdz 2023.gada maijam.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Juridiskais atbalsts baznīcai

628€ no 10,000€
21 Ziedojumi

Projekta atskaite

Juridiskais atbalsts baznīcai

628€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem

Kā jebkurai organizācijai, arī Baznīcai regulāri ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi. Tomēr, tā kā baznīcas darbību lielākoties nodrošina ziedojumi, kas lielākoties tiek novirzīti baznīcas un tās iekšējo struktūru pamatvajadzību apmierināšanai, juridisko pakalpojumu izmaksu segšanai finansējums ilgi nav ticis atvēlēts. Tā rezultātā baznīca saņem juridiskos pakalpojumus, ko ir ar mieru sniegt katoļticīgi juristi – kā ziedojumu baznīcai, un baznīca vienmēr ir pateicīga par saņemto juridisko atbalstu, kas tiek sniegts brīvprātīgi.

Tomēr, lai cik labas gribas cilvēks būtu jurists, kurš baznīcas labā darbojas brīvprātīgi, ikviens profesionālis un ikviens sava amata pratējs ir pelnījis pienācīgu atlīdzību par savu darbu. Turklāt, par pienācīgu darba apmaksu Baznīcai būtu iespēja nodibināt sadarbības attiecības ar pastāvīgiem juristiem, kas novērstu brīvprātīgi strādājošo juristu izdegšanu un Baznīcai piesaistīto speciālistu rotāciju.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta juridiskās palīdzības iegūšanai, vienlaikus sniedzot sadarbības speciālistiem iespēju saņemt atlīdzību, ko tie pelnījuši.

Ar jūsu sniegto atbalstu Baznīca saņems kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus un to sniedzēji tiks pienācīgi atalgoti.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Atbalsts Latvijas starpdiecēžu augstākajam garīgajam semināram

4,265€ no 10,000€
71 Ziedojumi

Projekta atskaite

Atbalsts Latvijas starpdiecēžu augstākajam garīgajam semināram

4,265€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem

Latvijas Starpdiecēžu augstākais garīgais seminārs jeb Rīgas garīgais seminārs ir Romas Katoļu baznīcas mācību iestāde, kurā tiek uzņemti 18-40 gadus veci katoļticīgi vīrieši. Garīgo semināru 1920. gadā nodibināja Rīgas bīskaps Antonijs Springovičs. Sākumā tas atradās Aglonas Romas katoļu bazilikā, bet 1924. gadā tika pārcelts uz Rīgu. Iestāde atrodas Katoļu ielā 16, Rīgā, Latvijā. 1999. gadā uz semināra bāzes tika izveidota augstākā mācību iestāde Rīgas Teoloģijas institūts. Seminārā mācības notiek divus gadus, tiek apgūta galvenokārt filozofija un senās valodas. Pēc atestāta saņemšanas studenti var turpināt mācības Teoloģijas institūtā.

2020. gadā Garīgajam semināram apritēja 100 gadi. Atzīmējot šo notikumu, Garīgā semināra telpās tika prezentēta Valdemāra Helmaņa dokumentālā filma „Aicinājums“, kurā var iepazīt dažādu semināristu un priesteru dzīvesstāstus, kā arī Garīgā semināra vēsturi. Lai arī šobrīd seminārā studē septiņi studenti, aizvadīto 100 gadu laikā Garīgais seminārs ir sagatavojis ap 450 priesteru. Semināra mācībspēki ir gatavi šo misiju pildīt arī turpmāk, gatavojot priesterus, kas būtu spējīgi nesavtīgi kalpot Dieva tautai.

Lai turpmāk pildītu šo misiju, Garīgajam semināram ir nepieciešams Jūsu atbalsts. Ar Jūsu sniegto atbalstu būs iespēja ne tikai segt tekošos rēķinus un nodrošināt pasniedzējiem cienīgu atalgojumu, bet arī tiks veicināta teoloģiskās izglītības iegūšana Latvijā, kas rosinās Latvijas katoļticīgās sabiedrības attīstību un izaugsmi.

Atgādinām, ka 2021. gadā tika izveidota Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra mājaslapa garigais.lv, kurā var uzzināt par studiju iespējām, pasniedzējiem, iestādes vēsturi, kā arī pietiekties studijām un ziedot tā darbības atbalstam.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Apmācības baznīcas personālam

190€ no 10,000€
16 Ziedojumi

Projekta atskaite

Apmācības baznīcas personālam

190€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem

Apmācības baznīcas personālam plānots organizēt ar mērķi pilnveidot zināšanas, attīstīt praktiskās iemaņas un veicināt izpratni par dažādām aktuālām un nepieciešamām tēmām.

Patlaban baznīcas iekšējā struktūrā darbojas ne vien garīdznieki, bet arī dažādas organizācijas un iniciatīvas un ar vēlmi darboties apveltīti indivīdi. Tomēr zināšanu un prasmju trūkums bieži vien kavē ieceru īstenošanu. Dažāda veida apmācības sniegtu iespēju pilnveidot cilvēku spējas un prasmes, kas varētu tikt liktas lietā baznīcas attīstībā.

Plānots organizēt, piemēram, tādas apmācības kā mūsdienu komunikācijas kanālu izmantošana, sociālo tīklu un mājas lapas platformu izmantošana un citas digitālā mārketinga apmācības tiem baznīcas iekšējās vides cilvēkiem, kas ikdienā veic komunikācijas funkcijas. Tāpat plānots organizēt psiholoģiskā atbalsta sniegšanas apmācības baznīcas personālam, kas ikdienā veic sabiedrības uzklausīšanas un atbalstīšanas darbu.

Apmācības plānots organizēt pārsvarā grupās, atsevišķos gadījumos būtu iespējams arī individuāls apmācību process. Mācības būtu pieejamas ikvienam baznīcas iekšējās vides cilvēkam un tām pieteikties būtu iespējams pēc konkrētu apmācību publiskas izsludināšanas noteiktajā termiņā.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta konkrētā brīdī aktuālu un nepieciešamu apmācību, lekciju, semināru un praktisko nodarbību izmaksu segšanai, telpu izmaksu segšanai u.c., tajā skaitā plānošana un organizatoriskie darbi.

Ar jūsu sniegto atbalstu baznīcas personālam būs iespēja arvien pilnveidoties un augt kā prasmēs un zināšanās, tā izpratnē, un tā rezultātā dot atpakaļ apmācībās iegūto sabiedrībai.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Atbalsts Katoļu baznīcas informācijas aģentūras darbības attīstībai

570€ no 10,000€
32 Ziedojumi

Projekta atskaite

Atbalsts Katoļu baznīcas informācijas aģentūras darbības attīstībai

570€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem
 • Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) ir biedrība, kas darbojas Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes pārvaldībā. Biedrība organizē un nodrošina Rīgas arhidiecēzes sabiedriskā medija un sociālo tīklu kontu Katolis.lv darbību, ziedošanas platformas Ziedot.katolis.lv darbību, sniedz atbalstu arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča ikdienas darbu organizēšanā, kā arī atbalstu Rīgas arhidiecēzes administratīvos, juridiskos, grāmatvedības, mārketinga un citos organizatoriskos procesos, kā arī ierosina un īsteno projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijā.

Biedrības mērķi ir nodrošināt dažādu informatīvo pakalpojumu sniegšanu par notikumiem Romas katoļu Baznīcas Latvijā un ārpus tās; iniciēt projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijas sabiedrībā.

KABIA komanda nav liela. Un tajā darbojas un uzskaitītos procesus veic gan oficiāli darbinieki, gan piesaistīti sadarbības partneri, gan brīvprātīgie. Biedrības pamatbudžetu veido ziedojumi. Lai biedrības darbu būtu iespēja attīstīt un pilnveidot, nepieciešams Jūsu finansiālais atbalsts.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta KABIA darbības attīstībai – vietnes katolis.lv un ziedot.katolis.lv uzturēšanai un pilnveidošanai, biedrības grāmatvedības pakalpojumu izmaksu segšanai, vizuālo materiālu sagatavošanai, ziņu un rakstu veidošanai, kā arī projektu vadībai.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta katoļu Baznīcas tēla stiprināšana un atpazīstamības veidošana publiskajā telpā.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Atbalsts rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” darbībai, lai palīdzētu atkarībās nonākušiem cilvēkiem

770€ no 12,000€
49 Ziedojumi

Projekta atskaite

Atbalsts rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” darbībai, lai palīdzētu atkarībās nonākušiem cilvēkiem

770€ no 12,000€ savāktajiem līdzekļiem

Nodibinājums “Nova vita” ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas pastāv kopš 2011.gada un rehabilitācijas centrā “Betlēmes žēlsirdības māja” īsteno rehabilitācijas programmu atkarīgiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrs tika dibināts ar Katoļu baznīcas Latvijā atbalstu, lai radītu vietu, kur cilvēki, kas vēlas atveseļoties no atkarības un kuri tās dēļ nereti ir zaudējuši gan darbu, gan ģimeni, gan dzīvesvietu un veselību, varētu saņemt ilgstošu, vispusīgu, profesionālu palīdzību, un vienlaikus saņemt garīgu atbalstu. Rehabilitācijas programma tiek īstenota divās vietās – Rīgā, Katoļu ielā 14, un filiālē “Pēternieki”, Olaines novada Pēternieku pagastā. “Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam.

Rehabilitācijas programmas ilgums ir 1 – 1,5 gadi, un šajā laikā programmas dalībnieki dzīvo rehabilitācijas centrā Rīgā vai tā filiālē Pēternieku pagastā, saņem gan dažādu speciālistu konsultācijas, gan garīgo atbalstu, gan visu ikdienas dzīvei nepieciešamo. Gada laikā rehabilitācijas centrā palīdzību saņem vidēji 40 cilvēki. Vienlaikus rehabilitācijas centra abās filiālēs uzturas apmēram 15 cilvēku. Kopumā 11 gadu darbības laikā palīdzību saņēmuši ap 650 cilvēku.

Rehabilitācijas centrā strādā gan speciālisti – psihologi, psihoterapeiti, mākslas terapeiti, sociālais darbinieks, gan nepieciešama pastāvīga dežurējošā personāla klātbūtne.  kā arī darbinieki, speciālisti, brīvprātīgie un kapelāns darbojas, lai rehabilitācijas programmas gaitā palīdzētu atkarīgiem cilvēkiem:

 • pārtraukt atkarību izraisošu vielu (alkohola, narkotiku) lietošanu un paaugstināt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielas lietošanas;
 • atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
 • apgūt dzīves un darba prasmes;
 • integrēties sabiedrībā, veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem;
 • atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties sevis kā Dieva bērna vērtību.
Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu nodibinājuma “Nova vita” un rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai.

Vairāk par nodibinājumu un rehabilitācijas centru varat uzzināt, apmeklējot vietni http://www.novavita.lv/ vai apciemojot mūs Katoļu ielā 14 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29221901).

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Atbalsts rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” izdevumu segšanai par siltumu un elektrību

685€ no 12,000€
35 Ziedojumi

Projekta atskaite

Atbalsts rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” izdevumu segšanai par siltumu un elektrību

685€ no 12,000€ savāktajiem līdzekļiem

Nodibinājums “Nova vita” pastāv kopš 2011.gada un kristīgajā rehabilitācijas centrā “Betlēmes žēlsirdības māja” īsteno rehabilitācijas programmu atkarīgiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrs tika dibināts ar Katoļu baznīcas Latvijā atbalstu, un tā aizsācēji saredzēja lielu nepieciešamību pēc vietas, kur cilvēkiem, kas vēlas atveseļoties no atkarības un kuri tās dēļ nereti ir zaudējuši gan darbu, gan ģimeni, gan dzīvesvietu un veselību, Latvijā pagaidām ir ļoti ierobežotas iespējas saņemt ilgstošu, vispusīgu, profesionālu palīdzību, un vienlaikus saņemt garīgu atbalstu.

Rehabilitācijas programmas ilgums ir 1 – 1,5 gadi, un šajā laikā programmas dalībnieki dzīvo rehabilitācijas centrā, saņem gan dažādu speciālistu konsultācijas, gan visu ikdienas dzīvei nepieciešamo dzīvei. Gada laikā rehabilitācija centrā palīdzību saņem vidēji 40 cilvēki.

Rehabilitācijas centra darbinieki, speciālisti, brīvprātīgie un kapelāns darbojas, lai rehabilitācijas programmas gaitā palīdzētu atkarīgiem cilvēkiem:

 • pārtraukt atkarību izraisošu vielu (alkohola, narkotiku) lietošanu un paaugstināt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielas lietošanas;
 • atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
 • apgūt dzīves un darba prasmes;
 • integrēties sabiedrībā, veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem;
 • atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties sevis kā Dieva bērna vērtību.

“Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam, bet salīdzinoši visbiežāk palīdzība tiek sniegta:

 • Maznodrošinātajiem, trūcīgajiem cilvēkiem, tajā skaitā bezpajumtniekiem;
 • Cilvēkiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām.

Līdzšinējos 11 gadus centrs ir spējis segt visus izdevumus, tomēr šis gads bijis un būs izaicinošs. Lai turpinātu īstenot rehabilitācijas programmu, nodibinājums “Nova vita” ļoti lūdz atbalstu rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības mājas” izdevumu segšanai par siltumu. Lai nodrošinātu ēkas apkuri un silto ūdeni 2022./2023.gada rudens uz ziemas sezonā, nepieciešami 12 000 Eiro.

Vairāk par nodibinājumu un rehabilitācijas centru varat uzzināt, apmeklējot vietni http://www.novavita.lv/ vai apciemojot mūs Katoļu ielā 14 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29221901).

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€