Apmācības baznīcas personālam plānots organizēt ar mērķi pilnveidot zināšanas, attīstīt praktiskās iemaņas un veicināt izpratni par dažādām aktuālām un nepieciešamām tēmām.

Patlaban baznīcas iekšējā struktūrā darbojas ne vien garīdznieki, bet arī dažādas organizācijas un iniciatīvas un ar vēlmi darboties apveltīti indivīdi. Tomēr zināšanu un prasmju trūkums bieži vien kavē ieceru īstenošanu. Dažāda veida apmācības sniegtu iespēju pilnveidot cilvēku spējas un prasmes, kas varētu tikt liktas lietā baznīcas attīstībā.

Plānots organizēt, piemēram, tādas apmācības kā mūsdienu komunikācijas kanālu izmantošana, sociālo tīklu un mājas lapas platformu izmantošana un citas digitālā mārketinga apmācības tiem baznīcas iekšējās vides cilvēkiem, kas ikdienā veic komunikācijas funkcijas. Tāpat plānots organizēt psiholoģiskā atbalsta sniegšanas apmācības baznīcas personālam, kas ikdienā veic sabiedrības uzklausīšanas un atbalstīšanas darbu.

Apmācības plānots organizēt pārsvarā grupās, atsevišķos gadījumos būtu iespējams arī individuāls apmācību process. Mācības būtu pieejamas ikvienam baznīcas iekšējās vides cilvēkam un tām pieteikties būtu iespējams pēc konkrētu apmācību publiskas izsludināšanas noteiktajā termiņā.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta konkrētā brīdī aktuālu un nepieciešamu apmācību, lekciju, semināru un praktisko nodarbību izmaksu segšanai, telpu izmaksu segšanai u.c., tajā skaitā plānošana un organizatoriskie darbi.

Ar jūsu sniegto atbalstu baznīcas personālam būs iespēja arvien pilnveidoties un augt kā prasmēs un zināšanās, tā izpratnē, un tā rezultātā dot atpakaļ apmācībās iegūto sabiedrībai.

Apmācības baznīcas personālam

Projekta atskaite

185€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem

Apmācības baznīcas personālam plānots organizēt ar mērķi pilnveidot zināšanas, attīstīt praktiskās iemaņas un veicināt izpratni par dažādām aktuālām un nepieciešamām tēmām.

Patlaban baznīcas iekšējā struktūrā darbojas ne vien garīdznieki, bet arī dažādas organizācijas un iniciatīvas un ar vēlmi darboties apveltīti indivīdi. Tomēr zināšanu un prasmju trūkums bieži vien kavē ieceru īstenošanu. Dažāda veida apmācības sniegtu iespēju pilnveidot cilvēku spējas un prasmes, kas varētu tikt liktas lietā baznīcas attīstībā.

Plānots organizēt, piemēram, tādas apmācības kā mūsdienu komunikācijas kanālu izmantošana, sociālo tīklu un mājas lapas platformu izmantošana un citas digitālā mārketinga apmācības tiem baznīcas iekšējās vides cilvēkiem, kas ikdienā veic komunikācijas funkcijas. Tāpat plānots organizēt psiholoģiskā atbalsta sniegšanas apmācības baznīcas personālam, kas ikdienā veic sabiedrības uzklausīšanas un atbalstīšanas darbu.

Apmācības plānots organizēt pārsvarā grupās, atsevišķos gadījumos būtu iespējams arī individuāls apmācību process. Mācības būtu pieejamas ikvienam baznīcas iekšējās vides cilvēkam un tām pieteikties būtu iespējams pēc konkrētu apmācību publiskas izsludināšanas noteiktajā termiņā.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta konkrētā brīdī aktuālu un nepieciešamu apmācību, lekciju, semināru un praktisko nodarbību izmaksu segšanai, telpu izmaksu segšanai u.c., tajā skaitā plānošana un organizatoriskie darbi.

Ar jūsu sniegto atbalstu baznīcas personālam būs iespēja arvien pilnveidoties un augt kā prasmēs un zināšanās, tā izpratnē, un tā rezultātā dot atpakaļ apmācībās iegūto sabiedrībai.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€