Par KABIA

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) ir biedrība, kas darbojas Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes pārvaldībā. Biedrība organizē un nodrošina Rīgas arhidiecēzes sabiedriskā medija un sociālo tīklu kontu katolis.lv darbību, ziedošanas platformas ziedot.katolis.lv darbību, sniedz atbalstu arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča ikdienas darbu organizēšanā, veic Rīgas arhidiecēzes, administratīvos, juridiskos, grāmatvedības, mārketinga un citus organizatoriskos procesus, kā arī ierosina un īsteno projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijā.
Biedrības mērķi:
• nodrošināt dažādu informatīvo pakalpojumu sniegšanu par notikumiem Romas katoļu Baznīcas Latvijā un ārpus tās;
• iniciēt projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijas sabiedrībā

Sabiedrības informēšana

Publicējam aktuālo informāciju par būtiskākajiem notikumiem, kas saistīti ar katoļu Baznīcas darbību Latvijā un ārpus tās.

Projekti Latvijas garīgajai atdzimšanai

Iniciējam projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijas sabiedrībā.

Ekumeniska sadraudzība un sadarbība

Veicinām vienotības, izlīgšanas un atjaunotnes aicinājumu mūsdienu sabiedrībā un katrā indivīdā.