Nodibinājums “Nova vita” pastāv kopš 2011.gada un kristīgajā rehabilitācijas centrā “Betlēmes žēlsirdības māja” īsteno rehabilitācijas programmu atkarīgiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrs tika dibināts ar Katoļu baznīcas Latvijā atbalstu, un tā aizsācēji saredzēja lielu nepieciešamību pēc vietas, kur cilvēkiem, kas vēlas atveseļoties no atkarības un kuri tās dēļ nereti ir zaudējuši gan darbu, gan ģimeni, gan dzīvesvietu un veselību, Latvijā pagaidām ir ļoti ierobežotas iespējas saņemt ilgstošu, vispusīgu, profesionālu palīdzību, un vienlaikus saņemt garīgu atbalstu.

Rehabilitācijas programmas ilgums ir 1 – 1,5 gadi, un šajā laikā programmas dalībnieki dzīvo rehabilitācijas centrā, saņem gan dažādu speciālistu konsultācijas, gan visu ikdienas dzīvei nepieciešamo dzīvei. Gada laikā rehabilitācija centrā palīdzību saņem vidēji 40 cilvēki.

Rehabilitācijas centra darbinieki, speciālisti, brīvprātīgie un kapelāns darbojas, lai rehabilitācijas programmas gaitā palīdzētu atkarīgiem cilvēkiem:

 • pārtraukt atkarību izraisošu vielu (alkohola, narkotiku) lietošanu un paaugstināt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielas lietošanas;
 • atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
 • apgūt dzīves un darba prasmes;
 • integrēties sabiedrībā, veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem;
 • atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties sevis kā Dieva bērna vērtību.

“Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam, bet salīdzinoši visbiežāk palīdzība tiek sniegta:

 • Maznodrošinātajiem, trūcīgajiem cilvēkiem, tajā skaitā bezpajumtniekiem;
 • Cilvēkiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām.

Līdzšinējos 11 gadus centrs ir spējis segt visus izdevumus, tomēr šis gads bijis un būs izaicinošs. Lai turpinātu īstenot rehabilitācijas programmu, nodibinājums “Nova vita” ļoti lūdz atbalstu rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības mājas” izdevumu segšanai par siltumu. Lai nodrošinātu ēkas apkuri un silto ūdeni 2022./2023.gada rudens uz ziemas sezonā, nepieciešami 12 000 Eiro.

Vairāk par nodibinājumu un rehabilitācijas centru varat uzzināt, apmeklējot vietni http://www.novavita.lv/ vai apciemojot mūs Katoļu ielā 14 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29221901).

Atbalsts rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” izdevumu segšanai par siltumu un elektrību

Projekta atskaite

685€ no 12,000€ savāktajiem līdzekļiem

Nodibinājums “Nova vita” pastāv kopš 2011.gada un kristīgajā rehabilitācijas centrā “Betlēmes žēlsirdības māja” īsteno rehabilitācijas programmu atkarīgiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrs tika dibināts ar Katoļu baznīcas Latvijā atbalstu, un tā aizsācēji saredzēja lielu nepieciešamību pēc vietas, kur cilvēkiem, kas vēlas atveseļoties no atkarības un kuri tās dēļ nereti ir zaudējuši gan darbu, gan ģimeni, gan dzīvesvietu un veselību, Latvijā pagaidām ir ļoti ierobežotas iespējas saņemt ilgstošu, vispusīgu, profesionālu palīdzību, un vienlaikus saņemt garīgu atbalstu.

Rehabilitācijas programmas ilgums ir 1 – 1,5 gadi, un šajā laikā programmas dalībnieki dzīvo rehabilitācijas centrā, saņem gan dažādu speciālistu konsultācijas, gan visu ikdienas dzīvei nepieciešamo dzīvei. Gada laikā rehabilitācija centrā palīdzību saņem vidēji 40 cilvēki.

Rehabilitācijas centra darbinieki, speciālisti, brīvprātīgie un kapelāns darbojas, lai rehabilitācijas programmas gaitā palīdzētu atkarīgiem cilvēkiem:

 • pārtraukt atkarību izraisošu vielu (alkohola, narkotiku) lietošanu un paaugstināt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielas lietošanas;
 • atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
 • apgūt dzīves un darba prasmes;
 • integrēties sabiedrībā, veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem;
 • atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties sevis kā Dieva bērna vērtību.

“Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam, bet salīdzinoši visbiežāk palīdzība tiek sniegta:

 • Maznodrošinātajiem, trūcīgajiem cilvēkiem, tajā skaitā bezpajumtniekiem;
 • Cilvēkiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām.

Līdzšinējos 11 gadus centrs ir spējis segt visus izdevumus, tomēr šis gads bijis un būs izaicinošs. Lai turpinātu īstenot rehabilitācijas programmu, nodibinājums “Nova vita” ļoti lūdz atbalstu rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības mājas” izdevumu segšanai par siltumu. Lai nodrošinātu ēkas apkuri un silto ūdeni 2022./2023.gada rudens uz ziemas sezonā, nepieciešami 12 000 Eiro.

Vairāk par nodibinājumu un rehabilitācijas centru varat uzzināt, apmeklējot vietni http://www.novavita.lv/ vai apciemojot mūs Katoļu ielā 14 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29221901).

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€