Nodibinājums “Nova vita” ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas pastāv kopš 2011.gada un rehabilitācijas centrā “Betlēmes žēlsirdības māja” īsteno rehabilitācijas programmu atkarīgiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrs tika dibināts ar Katoļu baznīcas Latvijā atbalstu, lai radītu vietu, kur cilvēki, kas vēlas atveseļoties no atkarības un kuri tās dēļ nereti ir zaudējuši gan darbu, gan ģimeni, gan dzīvesvietu un veselību, varētu saņemt ilgstošu, vispusīgu, profesionālu palīdzību, un vienlaikus saņemt garīgu atbalstu. Rehabilitācijas programma tiek īstenota divās vietās – Rīgā, Katoļu ielā 14, un filiālē “Pēternieki”, Olaines novada Pēternieku pagastā. “Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam.

Rehabilitācijas programmas ilgums ir 1 – 1,5 gadi, un šajā laikā programmas dalībnieki dzīvo rehabilitācijas centrā Rīgā vai tā filiālē Pēternieku pagastā, saņem gan dažādu speciālistu konsultācijas, gan garīgo atbalstu, gan visu ikdienas dzīvei nepieciešamo. Gada laikā rehabilitācijas centrā palīdzību saņem vidēji 40 cilvēki. Vienlaikus rehabilitācijas centra abās filiālēs uzturas apmēram 15 cilvēku. Kopumā 11 gadu darbības laikā palīdzību saņēmuši ap 650 cilvēku.

Rehabilitācijas centrā strādā gan speciālisti – psihologi, psihoterapeiti, mākslas terapeiti, sociālais darbinieks, gan nepieciešama pastāvīga dežurējošā personāla klātbūtne.  kā arī darbinieki, speciālisti, brīvprātīgie un kapelāns darbojas, lai rehabilitācijas programmas gaitā palīdzētu atkarīgiem cilvēkiem:

  • pārtraukt atkarību izraisošu vielu (alkohola, narkotiku) lietošanu un paaugstināt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielas lietošanas;
  • atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
  • apgūt dzīves un darba prasmes;
  • integrēties sabiedrībā, veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem;
  • atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties sevis kā Dieva bērna vērtību.
Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu nodibinājuma “Nova vita” un rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai.

Vairāk par nodibinājumu un rehabilitācijas centru varat uzzināt, apmeklējot vietni http://www.novavita.lv/ vai apciemojot mūs Katoļu ielā 14 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29221901).

Atbalsts rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” darbībai, lai palīdzētu atkarībās nonākušiem cilvēkiem

Projekta atskaite

755€ no 12,000€ savāktajiem līdzekļiem

Nodibinājums “Nova vita” ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas pastāv kopš 2011.gada un rehabilitācijas centrā “Betlēmes žēlsirdības māja” īsteno rehabilitācijas programmu atkarīgiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrs tika dibināts ar Katoļu baznīcas Latvijā atbalstu, lai radītu vietu, kur cilvēki, kas vēlas atveseļoties no atkarības un kuri tās dēļ nereti ir zaudējuši gan darbu, gan ģimeni, gan dzīvesvietu un veselību, varētu saņemt ilgstošu, vispusīgu, profesionālu palīdzību, un vienlaikus saņemt garīgu atbalstu. Rehabilitācijas programma tiek īstenota divās vietās – Rīgā, Katoļu ielā 14, un filiālē “Pēternieki”, Olaines novada Pēternieku pagastā. “Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam.

Rehabilitācijas programmas ilgums ir 1 – 1,5 gadi, un šajā laikā programmas dalībnieki dzīvo rehabilitācijas centrā Rīgā vai tā filiālē Pēternieku pagastā, saņem gan dažādu speciālistu konsultācijas, gan garīgo atbalstu, gan visu ikdienas dzīvei nepieciešamo. Gada laikā rehabilitācijas centrā palīdzību saņem vidēji 40 cilvēki. Vienlaikus rehabilitācijas centra abās filiālēs uzturas apmēram 15 cilvēku. Kopumā 11 gadu darbības laikā palīdzību saņēmuši ap 650 cilvēku.

Rehabilitācijas centrā strādā gan speciālisti – psihologi, psihoterapeiti, mākslas terapeiti, sociālais darbinieks, gan nepieciešama pastāvīga dežurējošā personāla klātbūtne.  kā arī darbinieki, speciālisti, brīvprātīgie un kapelāns darbojas, lai rehabilitācijas programmas gaitā palīdzētu atkarīgiem cilvēkiem:

  • pārtraukt atkarību izraisošu vielu (alkohola, narkotiku) lietošanu un paaugstināt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielas lietošanas;
  • atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
  • apgūt dzīves un darba prasmes;
  • integrēties sabiedrībā, veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem;
  • atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties sevis kā Dieva bērna vērtību.
Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu nodibinājuma “Nova vita” un rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai.

Vairāk par nodibinājumu un rehabilitācijas centru varat uzzināt, apmeklējot vietni http://www.novavita.lv/ vai apciemojot mūs Katoļu ielā 14 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29221901).

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€