Breviārs (no latīņu valodas vārds brevis – īss) ir Romas katoļu Baznīcas lūgšanu grāmatu komplekts 5 sējumos. Tas sevī ietver lūgšanu apkopojumu, kas ir obligātas garīdzniekiem un arī konsekrētajām personām, bet kuras izmanto arī laji. Breviārs sastāv, galvenokārt, no psalmiem un citiem Svēto Rakstu un Baznīcas Tradīcijas tekstu fragmentiem, taču tur ir arī himnas, dziedājumi, lūgumi.

Tā kā Breviāra lūgšanas notiek zināmās stundās, tās tiek sauktas arī par “Stundu liturģiju”. Jau Vecās Derības psalmos lasām: “Septiņreiz dienā es slavēju Kungu.” (Ps 119,164)

Šajā Breviārā no septiņām liturģiskajām stundām, kas tiek praktizētas Baznīcā, ir ievietotas tikai piecas. Tās ir domātas visiem ticīgajiem, lai arī viņi varētu piedalīties lūgšanu liturģijā, ko praktizē garīdznieki un klosterļaudis. Tā kā Breviāra teksti lielākoties ņemti no Svētajiem Rakstiem, tas nozīmē, ka Dieva godināšanai tiek izmantots paša Dieva Vārds.

Breviāra paraugizdevums ir latīņu valodā, bet oriģinālie tā sākotnējie teksti ir daudzās valodās, tādēļ tā tulkošanā ir nepieciešams iesaistīt daudzus speciālistus – gan lingvistikā, gan teoloģijā, filoloģijā u.c., kas tulkošanu veiks no latīņu, grieķu, spāņu, franču, vācu, poļu un citām valodām, izmantojot jau arī esošos tulkojumus uz dažādām valodām. Šāds lūgšanu grāmatu komplekts latviešu valodā līdz šim nav bijis.

Breviāra izdošana latviešu valodā būtu vēsturisks notikums Romas katoļu Baznīcā Latvijā. Jūsu sniegtais atbalsts palīdzēs mums sasniegt šo mērķi, kas sekmēs kristīgo vērtību nostiprināšanu mūsu sabiedrībā.

Pāvests Pāvils VI sacījis: “Kad liturģiskā lūgšana kļūst par cilvēku personīgo lūgšanu, tad rodas saikne starp liturģiju un visu kristīgo dzīvi. Jo ticīgo dzīve dienu un nakti ir kā nemitīga liturģija, kad ticīgie sevi veltī, lai ar mīlestību kalpotu Dievam un cilvēkiem, piedaloties Kristus darbā, kurš ar savu Upuri svētīja visu cilvēku dzīvi.” (Apustuliskā konstitūcija “Laudis canticum”)

Breviāra tulkošana

Projekta atskaite

940€ no 15,000€ savāktajiem līdzekļiem

Breviārs (no latīņu valodas vārds brevis – īss) ir Romas katoļu Baznīcas lūgšanu grāmatu komplekts 5 sējumos. Tas sevī ietver lūgšanu apkopojumu, kas ir obligātas garīdzniekiem un arī konsekrētajām personām, bet kuras izmanto arī laji. Breviārs sastāv, galvenokārt, no psalmiem un citiem Svēto Rakstu un Baznīcas Tradīcijas tekstu fragmentiem, taču tur ir arī himnas, dziedājumi, lūgumi.

Tā kā Breviāra lūgšanas notiek zināmās stundās, tās tiek sauktas arī par “Stundu liturģiju”. Jau Vecās Derības psalmos lasām: “Septiņreiz dienā es slavēju Kungu.” (Ps 119,164)

Šajā Breviārā no septiņām liturģiskajām stundām, kas tiek praktizētas Baznīcā, ir ievietotas tikai piecas. Tās ir domātas visiem ticīgajiem, lai arī viņi varētu piedalīties lūgšanu liturģijā, ko praktizē garīdznieki un klosterļaudis. Tā kā Breviāra teksti lielākoties ņemti no Svētajiem Rakstiem, tas nozīmē, ka Dieva godināšanai tiek izmantots paša Dieva Vārds.

Breviāra paraugizdevums ir latīņu valodā, bet oriģinālie tā sākotnējie teksti ir daudzās valodās, tādēļ tā tulkošanā ir nepieciešams iesaistīt daudzus speciālistus – gan lingvistikā, gan teoloģijā, filoloģijā u.c., kas tulkošanu veiks no latīņu, grieķu, spāņu, franču, vācu, poļu un citām valodām, izmantojot jau arī esošos tulkojumus uz dažādām valodām. Šāds lūgšanu grāmatu komplekts latviešu valodā līdz šim nav bijis.

Breviāra izdošana latviešu valodā būtu vēsturisks notikums Romas katoļu Baznīcā Latvijā. Jūsu sniegtais atbalsts palīdzēs mums sasniegt šo mērķi, kas sekmēs kristīgo vērtību nostiprināšanu mūsu sabiedrībā.

Pāvests Pāvils VI sacījis: “Kad liturģiskā lūgšana kļūst par cilvēku personīgo lūgšanu, tad rodas saikne starp liturģiju un visu kristīgo dzīvi. Jo ticīgo dzīve dienu un nakti ir kā nemitīga liturģija, kad ticīgie sevi veltī, lai ar mīlestību kalpotu Dievam un cilvēkiem, piedaloties Kristus darbā, kurš ar savu Upuri svētīja visu cilvēku dzīvi.” (Apustuliskā konstitūcija “Laudis canticum”)

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€