Baznīcas terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu iecerēts veidot kā digitālu, katoļu sabiedriskajā medijā Katolis.lv publisku brīvpieejas rīku, kurā katrs interesents varētu uzzināt sev interesējoša termina nozīmi.

Vārdnīcā plānots sniegt skaidrojumus gan ikdienā bieži lietotiem reliģiskiem terminiem, kā, piemēram, altāris, Baznīca, priesteris, bīskaps, Kristības, laulības un daudziem citiem, kā arī retāk lietotiem, līdz ar to grūtāk uztveramiem reliģiskajiem terminiem, piemēram, diakons, lajs, mitra, pallijs, sakraments, sutana un daudziem citiem.

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide un tās bezmaksas pieejamība palīdzētu veidot dziļāku sabiedrības izpratni par baznīcas tradīcijām un tās mācību, vēsturi, ikdienas notikumiem un svētkiem, iekšējo struktūru. Reliģisko terminu skaidrojumu pieejamība sniegtu ticīgajiem un pārējai sabiedrībai pamatzināšanas jautājumos par Baznīcu, tādējādi mazinot aizspriedumus un veicinot savstarpēju dialogu.

Vārdnīcas sagatavošanas darbi uzsākti 2020. gadā. Projekta pirmajā posmā tiks skaidroti termini, kas saistīti ar Baznīca struktūru. Vārdnīcas satura sagatavošanu un sastādīšanu veic pr. Tadeušs Ciesļaks, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna.

Projektam saziedotā nauda tiks novirzīta baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas satura apkopošanai, vizuālajam noformējumam, redaktūrai un korektūrai, kā arī apkopoto datu ievadīšanai vietnes katolis.lv sistēmā (programmēšanai) un sistēmas uzturēšanai.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par kristietību sabiedrībā un rosināta savstarpēja saprašanās starp reliģiskas pārliecības cilvēkiem un pārējo sabiedrību.

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide

Projekta atskaite

705€ no 6,250€ savāktajiem līdzekļiem

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu iecerēts veidot kā digitālu, katoļu sabiedriskajā medijā Katolis.lv publisku brīvpieejas rīku, kurā katrs interesents varētu uzzināt sev interesējoša termina nozīmi.

Vārdnīcā plānots sniegt skaidrojumus gan ikdienā bieži lietotiem reliģiskiem terminiem, kā, piemēram, altāris, Baznīca, priesteris, bīskaps, Kristības, laulības un daudziem citiem, kā arī retāk lietotiem, līdz ar to grūtāk uztveramiem reliģiskajiem terminiem, piemēram, diakons, lajs, mitra, pallijs, sakraments, sutana un daudziem citiem.

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide un tās bezmaksas pieejamība palīdzētu veidot dziļāku sabiedrības izpratni par baznīcas tradīcijām un tās mācību, vēsturi, ikdienas notikumiem un svētkiem, iekšējo struktūru. Reliģisko terminu skaidrojumu pieejamība sniegtu ticīgajiem un pārējai sabiedrībai pamatzināšanas jautājumos par Baznīcu, tādējādi mazinot aizspriedumus un veicinot savstarpēju dialogu.

Vārdnīcas sagatavošanas darbi uzsākti 2020. gadā. Projekta pirmajā posmā tiks skaidroti termini, kas saistīti ar Baznīca struktūru. Vārdnīcas satura sagatavošanu un sastādīšanu veic pr. Tadeušs Ciesļaks, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna.

Projektam saziedotā nauda tiks novirzīta baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas satura apkopošanai, vizuālajam noformējumam, redaktūrai un korektūrai, kā arī apkopoto datu ievadīšanai vietnes katolis.lv sistēmā (programmēšanai) un sistēmas uzturēšanai.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par kristietību sabiedrībā un rosināta savstarpēja saprašanās starp reliģiskas pārliecības cilvēkiem un pārējo sabiedrību.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€