Sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja” atrodas Rīgā, O.Vācieša ielā 6 un ir nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” sociālo pakalpojumu centrs. Centra pakalpojumi ir paredzēti galvenokārt bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

Centrā tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vairāk kā 50 bērniem ar  invaliditāti un viņu ģimenēm: sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapija, ergoterapija, logopēda nodarbības, psihologa, mūzikas terapeita, speciālā pedagoga nodarbības. Bērniem tiek organizētas kanisterapijas (terapija ar speciāli apmācītiem suņiem), baseina nodarbības fizioterapeita vadībā, kā arī reitterapijas (zirgu terapija) nodarbības. Šīs nodarbības sniedz milzīgu atbalstu bērnu sociālās integrācijas, komunikācijas, pašaprūpes veicināšanā, veselības uzlabošanā.

Ļoti svarīgi sniegt atbalstu – dažādas terapeitiskas un atbalstošas aktivitātes arī bērnu vecākiem. Viņi velta visus spēkus, lai vispirms bērns saņemtu pēc iespējas vairāk kvalitatīvu atbalstu veselības uzlabošanai, par sevi – pat bieži nepadomājot, jo visa centrā ir vispirms bērns. Vecākiem nepieciešams organizēt īpašus tematiskus izglītojošus atbalstošus seminārus, atbalsta grupas ar mākslas,  mūzikas terapijas, fizisko aktivitāšu iesaisti, Tēvu atbalsta grupas psihoterapeita vadībā, piedāvāt pastorālā konsultanta atbalstu, tādejādi stiprinot vecākus un viņu ģimenes. Stipra ģimene ir pamats visam!

Vienas nodarbības izmaksas ir vidēji 30 – 50 Eur.

Ar jūsu atbalstu tiks sniegts atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām,  terapeitisks un motivējošs atbalsts vecākiem un ģimenei kopumā!

Terapeitiskas un atbalstošas aktivitātes sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes māja“

Projekta atskaite

440€ no 35,000€ savāktajiem līdzekļiem

Sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja” atrodas Rīgā, O.Vācieša ielā 6 un ir nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” sociālo pakalpojumu centrs. Centra pakalpojumi ir paredzēti galvenokārt bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

Centrā tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vairāk kā 50 bērniem ar  invaliditāti un viņu ģimenēm: sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapija, ergoterapija, logopēda nodarbības, psihologa, mūzikas terapeita, speciālā pedagoga nodarbības. Bērniem tiek organizētas kanisterapijas (terapija ar speciāli apmācītiem suņiem), baseina nodarbības fizioterapeita vadībā, kā arī reitterapijas (zirgu terapija) nodarbības. Šīs nodarbības sniedz milzīgu atbalstu bērnu sociālās integrācijas, komunikācijas, pašaprūpes veicināšanā, veselības uzlabošanā.

Ļoti svarīgi sniegt atbalstu – dažādas terapeitiskas un atbalstošas aktivitātes arī bērnu vecākiem. Viņi velta visus spēkus, lai vispirms bērns saņemtu pēc iespējas vairāk kvalitatīvu atbalstu veselības uzlabošanai, par sevi – pat bieži nepadomājot, jo visa centrā ir vispirms bērns. Vecākiem nepieciešams organizēt īpašus tematiskus izglītojošus atbalstošus seminārus, atbalsta grupas ar mākslas,  mūzikas terapijas, fizisko aktivitāšu iesaisti, Tēvu atbalsta grupas psihoterapeita vadībā, piedāvāt pastorālā konsultanta atbalstu, tādejādi stiprinot vecākus un viņu ģimenes. Stipra ģimene ir pamats visam!

Vienas nodarbības izmaksas ir vidēji 30 – 50 Eur.

Ar jūsu atbalstu tiks sniegts atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām,  terapeitisks un motivējošs atbalsts vecākiem un ģimenei kopumā!

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€