“Svētdienas doma” ir 1 – 3 minūtes gari video, kas palīdz nedēļu bagātināt ar garīgu impulsu. Tajos tiek aktualizēta kāda kristīgā garīguma vai Bībeles tematika vai kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar vispārcilvēcīgām vērtībām. Projekta mērķis ir uzrunāt skatītāju, atklājot kristīgā garīguma bagātību vienkāršākā un saprotamākā veidā. Vienlaikus video parāda garīguma un biblisko atziņu aktualitāti cilvēciskā dzīves ceļa kontekstā. Līdz šim apskatītās tēmas: piedošana, mīlestība, dzīves ceļa izvēle un aicinājums, ciešanas, jēgas meklējumi, greizsirdība, Dieva klātbūtne ikdienā u.c.

Iepazīties ar līdz šim paveikto var šeit:  https://jezuiti.lv/svetdienas-doma/

Ar laiku plānojam attīstīt un paplašināt “Svētdienas domu” ar izglītojošiem video, kas aplūko garīgumu, bet vienlaikus arī Baznīcas sociālo mācību un vispārizglītojošas tematikas. Lai iesākto darbu varētu turpināt, svarīgs ir finansiālais atbalsts, kas nepieciešams, lai segtu tehniskās izmaksas, kā filmēšana, montāža un apstrāde, kā arī radošo darbu, video satura sagatavošanu un rediģēšanu. Vienlaikus atbalsts ļauj uzturēt un pilnveidot mājaslapu, atvieglojot orientēšanos nemitīgi pieaugošajā video saturā.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par garīgumu un kristietību sabiedrība un rosināta savstarpēja saprašanās par vispārcilvēcīgām vērtībām sabiedrībā.

Svētdienas doma

Projekta atskaite

380€ no 6,250€ savāktajiem līdzekļiem

“Svētdienas doma” ir 1 – 3 minūtes gari video, kas palīdz nedēļu bagātināt ar garīgu impulsu. Tajos tiek aktualizēta kāda kristīgā garīguma vai Bībeles tematika vai kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar vispārcilvēcīgām vērtībām. Projekta mērķis ir uzrunāt skatītāju, atklājot kristīgā garīguma bagātību vienkāršākā un saprotamākā veidā. Vienlaikus video parāda garīguma un biblisko atziņu aktualitāti cilvēciskā dzīves ceļa kontekstā. Līdz šim apskatītās tēmas: piedošana, mīlestība, dzīves ceļa izvēle un aicinājums, ciešanas, jēgas meklējumi, greizsirdība, Dieva klātbūtne ikdienā u.c.

Iepazīties ar līdz šim paveikto var šeit:  https://jezuiti.lv/svetdienas-doma/

Ar laiku plānojam attīstīt un paplašināt “Svētdienas domu” ar izglītojošiem video, kas aplūko garīgumu, bet vienlaikus arī Baznīcas sociālo mācību un vispārizglītojošas tematikas. Lai iesākto darbu varētu turpināt, svarīgs ir finansiālais atbalsts, kas nepieciešams, lai segtu tehniskās izmaksas, kā filmēšana, montāža un apstrāde, kā arī radošo darbu, video satura sagatavošanu un rediģēšanu. Vienlaikus atbalsts ļauj uzturēt un pilnveidot mājaslapu, atvieglojot orientēšanos nemitīgi pieaugošajā video saturā.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par garīgumu un kristietību sabiedrība un rosināta savstarpēja saprašanās par vispārcilvēcīgām vērtībām sabiedrībā.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 27.00€