Lai brīvprātīgais darbs tiktu veikts kvalitatīvi, “Caritas” brīvprātīgajiem ir jāsaņem profesionāls atbalsts, regulāras apmācības, kā arī garīgā formācija. Šāda brīvprātīgo atbalsta sistēma veicina arī kalpotāju iekšējo resursu atjaunošanos un brīvprātīgo skaita pieaugumu.

Viens no “CARITAS LATVIJA” mērķiem ir brīvprātīgā darba veicināšana. Kopš 2010. gada pie Latvijas katoļu draudzēm tiek veidotas “Caritas” brīvprātīgo grupas. Tās uz brīvprātības pamata citas personas vai sabiedrības interesēs veic bezatlīdzības darbu, kas vērsts uz “CARITAS LATVIJA” statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Gada laikā “Caritas” brīvprātīgie sniedz dažāda veida palīdzību vidēji 2000 cilvēkiem. Latvijā darbojas 17 “Caritas” grupas, kas sniedz daudzveidīgu palīdzību dažādām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām – zupas virtuves, mājapmeklējumi, apmeklējumi slimnīcās un pansionātos, transporta nodrošināšana, pārtikas paku izsniegšana, drēbju istabas un daudz kas cits.

Atbalsts brīvprātīgo darbam tiek īstenots jau 10 gadus. Lai tas varētu veiksmīgi turpināties, lūdzam tam jūsu atbalstu.

“CARITAS LATVIJA” ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas karitatīva organizācija, kas palīdz Katoļu Baznīcas kristīgās labdarības sūtības īstenošanā Latvijā un ārpus tās robežām. Nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” dibinātājs (2004. g.) ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konference. “CARITAS LATVIJA” ir “Caritas Europa” un
“Caritas Internationalis” dalīborganizācija, kas kopā veido 162 organizāciju savienību
un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

Atbalsts “CARITAS LATVIJA” brīvprātīgo darbam

Projekta atskaite

435€ no 30,000€ savāktajiem līdzekļiem

Lai brīvprātīgais darbs tiktu veikts kvalitatīvi, “Caritas” brīvprātīgajiem ir jāsaņem profesionāls atbalsts, regulāras apmācības, kā arī garīgā formācija. Šāda brīvprātīgo atbalsta sistēma veicina arī kalpotāju iekšējo resursu atjaunošanos un brīvprātīgo skaita pieaugumu.

Viens no “CARITAS LATVIJA” mērķiem ir brīvprātīgā darba veicināšana. Kopš 2010. gada pie Latvijas katoļu draudzēm tiek veidotas “Caritas” brīvprātīgo grupas. Tās uz brīvprātības pamata citas personas vai sabiedrības interesēs veic bezatlīdzības darbu, kas vērsts uz “CARITAS LATVIJA” statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Gada laikā “Caritas” brīvprātīgie sniedz dažāda veida palīdzību vidēji 2000 cilvēkiem. Latvijā darbojas 17 “Caritas” grupas, kas sniedz daudzveidīgu palīdzību dažādām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām – zupas virtuves, mājapmeklējumi, apmeklējumi slimnīcās un pansionātos, transporta nodrošināšana, pārtikas paku izsniegšana, drēbju istabas un daudz kas cits.

Atbalsts brīvprātīgo darbam tiek īstenots jau 10 gadus. Lai tas varētu veiksmīgi turpināties, lūdzam tam jūsu atbalstu.

“CARITAS LATVIJA” ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas karitatīva organizācija, kas palīdz Katoļu Baznīcas kristīgās labdarības sūtības īstenošanā Latvijā un ārpus tās robežām. Nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” dibinātājs (2004. g.) ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konference. “CARITAS LATVIJA” ir “Caritas Europa” un
“Caritas Internationalis” dalīborganizācija, kas kopā veido 162 organizāciju savienību
un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€