Terapeitiskas un atbalstošas aktivitātes sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes māja“

Projekts: Terapeitiskas un atbalstošas aktivitātes sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes māja“

Projekta iniciators:

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA”

Projekta kategorija:

Žēlsirdības darbi

Projektam nepieciešamie līdzekļi

35000€ gadā

Projekts Ievietots:

novembris 11, 2020

Projekta apraksts

Sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja” atrodas Rīgā, O.Vācieša ielā 6 un ir nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” sociālo pakalpojumu centrs. Centra pakalpojumi ir paredzēti galvenokārt bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

Centrā tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vairāk kā 50 bērniem ar  invaliditāti un viņu ģimenēm: sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapija, ergoterapija, logopēda nodarbības, psihologa, mūzikas terapeita, speciālā pedagoga nodarbības. Bērniem tiek organizētas kanisterapijas (terapija ar speciāli apmācītiem suņiem), baseina nodarbības fizioterapeita vadībā, kā arī reitterapijas (zirgu terapija) nodarbības. Šīs nodarbības sniedz milzīgu atbalstu bērnu sociālās integrācijas, komunikācijas, pašaprūpes veicināšanā, veselības uzlabošanā.

Ļoti svarīgi sniegt atbalstu – dažādas terapeitiskas un atbalstošas aktivitātes arī bērnu vecākiem. Viņi velta visus spēkus, lai vispirms bērns saņemtu pēc iespējas vairāk kvalitatīvu atbalstu veselības uzlabošanai, par sevi – pat bieži nepadomājot, jo visa centrā ir vispirms bērns. Vecākiem nepieciešams organizēt īpašus tematiskus izglītojošus atbalstošus seminārus, atbalsta grupas ar mākslas,  mūzikas terapijas, fizisko aktivitāšu iesaisti, Tēvu atbalsta grupas psihoterapeita vadībā, piedāvāt pastorālā konsultanta atbalstu, tādejādi stiprinot vecākus un viņu ģimenes. Stipra ģimene ir pamats visam!

Vienas nodarbības izmaksas ir vidēji 30 – 50 Eur.

Ar jūsu atbalstu tiks sniegts atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām,  terapeitisks un motivējošs atbalsts vecākiem un ģimenei kopumā!

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal