Svētdienas doma

Projekts: Svētdienas doma

Projekta iniciators:

Jezuītu ordenis Latvijā

Projekta kategorija:

Sabiedrības garīgā izglītošana

Projektam nepieciešamie līdzekļi

6250 €

Projekts Ievietots:

septembris 24, 2020

Projekta apraksts

“Svētdienas doma” ir 1 – 3 minūtes gari video, kas palīdz nedēļu bagātināt ar garīgu impulsu. Tajos tiek aktualizēta kāda kristīgā garīguma vai Bībeles tematika vai kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar vispārcilvēcīgām vērtībām. Projekta mērķis ir uzrunāt skatītāju, atklājot kristīgā garīguma bagātību vienkāršākā un saprotamākā veidā. Vienlaikus video parāda garīguma un biblisko atziņu aktualitāti cilvēciskā dzīves ceļa kontekstā. Līdz šim apskatītās tēmas: piedošana, mīlestība, dzīves ceļa izvēle un aicinājums, ciešanas, jēgas meklējumi, greizsirdība, Dieva klātbūtne ikdienā u.c.

Iepazīties ar līdz šim paveikto var šeit:  https://jezuiti.lv/svetdienas-doma/

Ar laiku plānojam attīstīt un paplašināt “Svētdienas domu” ar izglītojošiem video, kas aplūko garīgumu, bet vienlaikus arī Baznīcas sociālo mācību un vispārizglītojošas tematikas. Lai iesākto darbu varētu turpināt, svarīgs ir finansiālais atbalsts, kas nepieciešams, lai segtu tehniskās izmaksas, kā filmēšana, montāža un apstrāde, kā arī radošo darbu, video satura sagatavošanu un rediģēšanu. Vienlaikus atbalsts ļauj uzturēt un pilnveidot mājaslapu, atvieglojot orientēšanos nemitīgi pieaugošajā video saturā.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par garīgumu un kristietību sabiedrība un rosināta savstarpēja saprašanās par vispārcilvēcīgām vērtībām sabiedrībā.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal