Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Dievs manī! Dievs tevī!”

Projekts: Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Dievs manī! Dievs tevī!”

Projekta iniciators:

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) sadarbībā ar Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzi

Projekta kategorija:

Sabiedrības garīgā izglītošana

Projektam nepieciešamie līdzekļi

Nav norādīts

Projekts Ievietots:

septembris 20, 2020

Projekta apraksts

Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Dievs manī! Dievs tevī!” ir 12 dokumentālo video sērija ar ekumenisku saturu, kas veidota ar mērķi veicināt baznīcas vēsturiskās sašķeltības pārvarēšanu un visu konfesiju apvienošanos.

Katrā no 12 plānotajiem video paredzēts atspoguļot atšķirīgu konfesiju pārstāvju diskusijas par kādu konkrētu, sabiedrībā vienmēr aktuālu tēmu, kas ir apskatīta gan Bībelē, gan citu reliģiju pamatnostādnēs (piemēram, tēma par partnerattiecībām un laulību, par mīlestību, par bērnu audzināšanu, par naudas pelnīšanu, kā arī par reliģiju).

Kampaņas uzdevums ir caur parauga sniegšanu rosināt sabiedrību kļūt atvērtākiem un iecietīgākiem pret citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem, rosināt meklēt kopīgās, ne atšķirīgās ticības iezīmes katrā no mums, kā arī rosināt kļūt drosmīgākiem un brīvākiem veidot sarunas ar līdzcilvēkiem par savu ticību, iekšējo pārliecību par Dievu; rosināt sabiedrību veidot dialogu un dalīties pieredzē par Dieva klātbūtnes piedzīvošanu un saskarsmi ar Augstāko savā dzīvē gan klātienē, gan sociālajos tīklos.

Katras pilnās diskusijas garums plānots līdz 40 minūtēm. Par katru uzņemto video plānots veidot arī vidēji minūti garu reklāmas rullīti.

Pus gada laikā pēc video uzņemšanas tos plānots publicēt katoļu informatīvajā medijā Katolis.lv un tam pakārtotajos sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter un YouTube. No katras intervējamās personas sniegtā satura plānots veidot arī rakstus, citātus un citas publikācijas izplatīšanai publiskajā telpā.

Plašāku sabiedrību plānots informēt ar Latvijas kristīgo un citu sabiedrisko mediju starpniecību (piemēram, preses relīžu izsūtīšanu). Plānots veikt arī satura sponsorēšanu sociālajā tīklā Facebook.

Projektam saziedotā nauda tiks novirzīta video filmēšanas un satura apstrādes izmaksu segšanai un ar to saistītajām darbībām: operatora, gaismotāja, skaņas speciālista, montāžas speciālista darbs, interviju transkriptu veidošana un tulkošana, scenāriju izstrāde, publicitātes veidošana u.c., tajā skaitā plānošana un organizatoriskie darbi.

Ar jūsu sniegto atbalstu sabiedrība tiks iedrošināta pārvarēt baznīcas vēsturisko sašķeltību un tiks rosināta visu konfesiju apvienošanās.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal