Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide

Projekts: Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide

Projekta iniciators:

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) sadarbībā ar Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzi

Projekta kategorija:

Sabiedrības garīgā izglītošana

Projektam nepieciešamie līdzekļi

6250 €

Projekts Ievietots:

septembris 24, 2020

Projekta apraksts

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu iecerēts veidot kā digitālu, katoļu sabiedriskajā medijā Katolis.lv publisku brīvpieejas rīku, kurā katrs interesents varētu uzzināt sev interesējoša termina nozīmi.

Vārdnīcā plānots sniegt skaidrojumus gan ikdienā bieži lietotiem reliģiskiem terminiem, kā, piemēram, altāris, Baznīca, priesteris, bīskaps, Kristības, laulības un daudziem citiem, kā arī retāk lietotiem, līdz ar to grūtāk uztveramiem reliģiskajiem terminiem, piemēram, diakons, lajs, mitra, pallijs, sakraments, sutana un daudziem citiem.

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide un tās bezmaksas pieejamība palīdzētu veidot dziļāku sabiedrības izpratni par baznīcas tradīcijām un tās mācību, vēsturi, ikdienas notikumiem un svētkiem, iekšējo struktūru. Reliģisko terminu skaidrojumu pieejamība sniegtu ticīgajiem un pārējai sabiedrībai pamatzināšanas jautājumos par Baznīcu, tādējādi mazinot aizspriedumus un veicinot savstarpēju dialogu.

Vārdnīcas sagatavošanas darbi uzsākti 2020. gadā. Projekta pirmajā posmā tiks skaidroti termini, kas saistīti ar Baznīca struktūru. Vārdnīcas satura sagatavošanu un sastādīšanu veic pr. Tadeušs Ciesļaks, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna.

Projektam saziedotā nauda tiks novirzīta baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas satura apkopošanai, vizuālajam noformējumam, redaktūrai un korektūrai, kā arī apkopoto datu ievadīšanai vietnes katolis.lv sistēmā (programmēšanai) un sistēmas uzturēšanai.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par kristietību sabiedrībā un rosināta savstarpēja saprašanās starp reliģiskas pārliecības cilvēkiem un pārējo sabiedrību.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal