Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Tiecības”

Projekts plānots latviešu valodā, ar mērķi informēt bērnus par kristietības pamatuzstādījumiem, iepazīstināt ar Bībeles sižetu, rosināt bērnos interesei par Bībeles tematiku, izglītot un informēt par baznīca lomu ikdienā un ticību Dievam kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu.

3.600€
raised
47
donations
10.000€
goal

Izvēlies ziedošanas summu, mēs parūpēsimies, ka ziedojumos savāktie līdzekļi nonāks pareizajās rokās un tiks izlietoti pareizajam mērķim!

Atbalstītāja dati
Jūsu dati ir drošībā! Tiek ievērota privātuma, konfidencialitātes un ziedošanas politika.
Personal Info

Select Payment Method
Bank:
Terms

Donation Total: 5€