Atbalsts “CARITAS LATVIJA” darbībai, lai palīdzētu vismazāk aizsargātajiem!

Projekts: Atbalsts “CARITAS LATVIJA” darbībai, lai palīdzētu vismazāk aizsargātajiem!

Projekta iniciators:

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA”

Projekta kategorija:

Žēlsirdības darbi

Projektam nepieciešamie līdzekļi

35000€ gadā

Projekts Ievietots:

novembris 8, 2020

Projekta apraksts

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” sniedz dažāda veida palīdzību mazaizsargātajām Latvijas iedzīvotāju grupām. Gada laikā “Caritas” brīvprātīgie sniedz materiālu un nemateriālu atbalstu vidēji 2000 personām. “CARITAS LATVIJA” vada sociālo pakalpojumu centru “Terēzes māja” bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem.

“CARITAS LATVIJA” mērķi citastarp ir:
1) kristīgās mīlestības veicināšana, popularizēšana un atdzīvināšana starp atsevišķiem
cilvēkiem un cilvēku grupām;
2) karitatīvais darbs un atbalsta sniegšana mazaizsargātām sabiedrības grupām īpaši
ģimenēm, bērniem, jauniešiem, vientuļajām mātēm, cilvēkiem ar invaliditāti, slimniekiem, vecajiem ļaudīm, atkarīgajiem, bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem, vardarbības upuriem, ieslodzītajiem, migrantiem un bēgļiem, dabas katastrofu, epidēmiju un bruņoto konfliktu upuriem;
3) brīvprātīgā darba veicināšana;
4) pilsoniskas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstīšana, balstoties uz kristīgajām vērtībām;
5) pilnvērtīga un lietderīga, radoša brīvā laika organizēšana, piedāvājot pasākumus
sociālo prasmju un zināšanu pilnveidei mazaizsargātām grupām;
6) sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide, darbības uzlabošana.

Nodibinājums šos mērķus īsteno, realizējot apmācības, informējot sabiedrību, piesaistot finanšu līdzekļus ziedojumu, projektu, labdarības akciju veidā, sadarbojoties ar citām vietējām un starptautiskajām nevalstiskajām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sniedzot palīdzību tiem, kuriem klājas visgrūtāk.

Lai nodrošinātu šo aktivitāšu turpināšanos, lūdzam jūs atbalstīt “CARITAS LATVIJA”
darbību ziedojot.

“CARITAS LATVIJA” ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas karitatīva organizācija, kas palīdz Katoļu Baznīcas kristīgās labdarības sūtības īstenošanā Latvijā un ārpus tās robežām.

Nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” dibinātājs (2004. g.) ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konference. “CARITAS LATVIJA” ir “Caritas Europa” un
“Caritas Internationalis” dalīborganizācija, kas kopā veido 162 organizāciju savienību
un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal