Atbalsts “CARITAS LATVIJA” brīvprātīgo darbam

Projekts: Atbalsts “CARITAS LATVIJA” brīvprātīgo darbam

Projekta iniciators:

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA”

Projekta kategorija:

Žēlsirdības darbi

Projektam nepieciešamie līdzekļi

30000€ gadā

Projekts Ievietots:

novembris 11, 2020

Projekta apraksts

Lai brīvprātīgais darbs tiktu veikts kvalitatīvi, “Caritas” brīvprātīgajiem ir jāsaņem
profesionāls atbalsts, regulāras apmācības, kā arī garīgā formācija. Šāda brīvprātīgo
atbalsta sistēma veicina arī kalpotāju iekšējo resursu atjaunošanos un brīvprātīgo
skaita pieaugumu.

Viens no “CARITAS LATVIJA” mērķiem ir brīvprātīgā darba veicināšana. Kopš 2010. gada pie Latvijas katoļu draudzēm tiek veidotas “Caritas” brīvprātīgo grupas. Tās uz brīvprātības pamata citas personas vai sabiedrības interesēs veic bezatlīdzības darbu, kas vērsts uz “CARITAS LATVIJA” statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Gada laikā “Caritas” brīvprātīgie sniedz dažāda veida palīdzību vidēji 2000 cilvēkiem. Latvijā darbojas 17 “Caritas” grupas, kas sniedz daudzveidīgu palīdzību dažādām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām – zupas virtuves, mājapmeklējumi, apmeklējumi slimnīcās un pansionātos, transporta nodrošināšana, pārtikas paku izsniegšana, drēbju istabas un daudz kas cits.

Atbalsts brīvprātīgo darbam tiek īstenots jau 10 gadus. Lai tas varētu veiksmīgi turpināties, lūdzam tam jūsu atbalstu.

 “CARITAS LATVIJA” ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas karitatīva organizācija, kas palīdz Katoļu Baznīcas kristīgās labdarības sūtības īstenošanā Latvijā un ārpus tās robežām. Nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” dibinātājs (2004. g.) ir Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konference. “CARITAS LATVIJA” ir “Caritas Europa” un
“Caritas Internationalis” dalīborganizācija, kas kopā veido 162 organizāciju savienību
un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal