Atbalsti Kultūras un garīguma centra “Kairos” izveidi

Projekts: Atbalsti Kultūras un garīguma centra “Kairos” izveidi

Projekta iniciators:

Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēze sadarbībā ar Jezuītu ordeni Latvijā

Projekta kategorija:

Sabiedrības garīgā izglītošana

Projektam nepieciešamie līdzekļi

Nav norādīts

Projekts Ievietots:

septembris 24, 2020

Projekta apraksts

Jezuīti Latvijā sadarbībā ar Rīgas Romas Katoļu kūriju, izveidojot fondu “Kultūras un sociālais garīguma centrs “Kairos”“, attīsta līdz šim nebijušu starpkonfesionālu kultūras un garīguma centru, kas ietvers divas pamatfunkcijas – kultūras un garīgo. Līdz ar kultūras un garīguma centra “Kairos” izveidi Jaunmārupe tiks papildināta ar vietu, kas darbosies sabiedrības, jauniešu un ģimeņu labklājības un izaugsmes labā. Tāpat projekts piedāvās pulcēšanās, lūgšanu un sadraudzības vietu dažādu konfesiju pārstāvjiem, kādas Mārupes novadā vēl nav.

Centra nosaukums ir dziļi simbolisks. “Kairos” ir grieķu valodas vārds, kas nozīmē “laiks” un apzīmē “žēlastības laiku”, kad Transcendentais jeb dievišķais ienāk pasaulē. Šis termins reprezentē projekta ideju – īpašu telpu un vietu, kurā dievišķais ar cilvēcisko sastopas dažādās dimensijās. Pirmkārt, caur cilvēku savstarpējo sastapšanos – kopienu. Otrkārt, caur darbību, kas ir vērsta uz cilvēku, jauno ģimeņu, bērnu, jauniešu un vecāka gājuma cilvēku vajadzībām, uzlabojot un attīstot dzīves kvalitāti ar kultūras un sociālo darbību. Treškārt, caur garīgi reliģisko darbību, dievkalpojumiem – Svētajām Misēm, svinot laulības, kristības, bēres un piedāvājot garīgo vadību, līdzgaitniecību, telpu meditācijai un garīgās sakoptības un atpūtas vietu. Ceturtkārt, radot ēku un telpu, mākslas objekts sniegtu Mārupes novadam sakoptu, estētisku, drošu un atvērtu vidi.

Centra mērķis ir dod jēgpilnu pienesumu Mārupes novada iedzīvotājiem, vēl vienu kultūras un garīguma telpu, jo šobrīd tādu strauji augošā Latvijas novadā ir par maz. Centrā mārupieši un jaunmārupieši varēs smelties garīgu stiprinājumu ikdienas dzīves steigā, pateicoties kultūras, relaksējošām, izglītojošām un garīgām aktivitātēm.

Centra uzbūve idejiski ir veidota kā māja kur uzglabāt savas bagātības, kopt ģimeni, audzināt bērnus, strādāt un atpūsties, arī kultūras un sociālais garīguma centrs “Kairos” sniegs iespēju realizēt šīs tik būtiskās pieredzes, kļūstot par mājvietu un vērtību glabātāju, kur cilvēki var doties, lai smeltos savai ikdienas dzīvei atbalstu un stiprinājumu.

2022. gada sākumā pēc gandrīz divus gadus ilgas plānošanas un diskusijām ar vietējiem iedzīvotājiem kultūras un garīguma centrs “Kairos” ir saņēmis būvatļauju. Šajā laikā, pateicoties cilvēku atbalstam, ziedojumos ir savākti vairāk nekā 20 000 eiro un ir izstrādāta “Kairos” kultūras un garīguma centra ideja. Projekts tika pilnveidots un uzlabots, ņemot vērā objektīvos iebildumus. Lai projektu varētu turpināt – projektēt un būvēt – tiek strādāts pie finansējuma piesaistīšanas.

“Kairos” tiek plānota kā garīgā telpa Mārupes novadā, kur kopīgiem spēkiem varēs veidot kultūras un garīguma vidi sev, savām ģimenēm, savai un bērnu nākotnei. Vairāk informācijas par projektu var atrast mājaslapā kairos.lv, vai sazinoties ar centra attīstītāju pārstāvi jezuītu priesteri Jāni Meļņikovu (20040721; janis.melnikovs@gmail.com).

Atbalsti Kultūras un garīguma centra “Kairos” izveidi, un radi mums iespēju kalpot sabiedrības, jauniešu un ģimeņu labklājības un izaugsmes labā.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal