Apmācības baznīcas personālam

Projekts: Apmācības baznīcas personālam

Projekta iniciators:

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) sadarbībā ar Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzi

Projekta kategorija:

Administratīvais atbalsts baznīcai

Projektam nepieciešamie līdzekļi

Nav Norādīts

Projekts Ievietots:

septembris 24, 2020

Projekta apraksts

Apmācības baznīcas personālam plānots organizēt ar mērķi pilnveidot zināšanas, attīstīt praktiskās iemaņas un veicināt izpratni par dažādām aktuālām un nepieciešamām tēmām.

Patlaban baznīcas iekšējā struktūrā darbojas ne vien garīdznieki, bet arī dažādas organizācijas un iniciatīvas un ar vēlmi darboties apveltīti indivīdi. Tomēr zināšanu un prasmju trūkums bieži vien kavē ieceru īstenošanu. Dažāda veida apmācības sniegtu iespēju pilnveidot cilvēku spējas un prasmes, kas varētu tikt liktas lietā baznīcas attīstībā.

Plānots organizēt, piemēram, tādas apmācības kā mūsdienu komunikācijas kanālu izmantošana, sociālo tīklu un mājas lapas platformu izmantošana un citas digitālā mārketinga apmācības tiem baznīcas iekšējās vides cilvēkiem, kas ikdienā veic komunikācijas funkcijas. Tāpat plānots organizēt psiholoģiskā atbalsta sniegšanas apmācības baznīcas personālam, kas ikdienā veic sabiedrības uzklausīšanas un atbalstīšanas darbu.

Apmācības plānots organizēt pārsvarā grupās, atsevišķos gadījumos būtu iespējams arī individuāls apmācību process. Mācības būtu pieejamas ikvienam baznīcas iekšējās vides cilvēkam un tām pieteikties būtu iespējams pēc konkrētu apmācību publiskas izsludināšanas noteiktajā termiņā.

Šis projekts ir beztermiņa un tam saziedotā nauda pastāvīgi tiek novirzīta konkrētā brīdī aktuālu un nepieciešamu apmācību, lekciju, semināru un praktisko nodarbību izmaksu segšanai, telpu izmaksu segšanai u.c., tajā skaitā plānošana un organizatoriskie darbi.

Ar jūsu sniegto atbalstu baznīcas personālam būs iespēja arvien pilnveidoties un augt kā prasmēs un zināšanās, tā izpratnē, un tā rezultātā dot atpakaļ apmācībās iegūto sabiedrībai.

Sniedz palīdzīgu roku, daloties ar šo rakstu!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

Rekvizīti ziedošanai ārpus platformas

1. izmantojiet šos rekvizītus:

Saņēmējs:
Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”
Reģistrācijas numurs: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814
Banka: Swedbank AS SWIFT: HABALV22
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
2. norādiet Ziedojuma mērķi:
Piemērs:  Ziedošanas projekta nosaukums  vai
Vispārīgs ziedojums
Neskaidrību gadījumā sazināties: info@katolis.lv

Sirsnīgs paldies par Jūsu atbalstu!

Ziedojums ar PayPal